Organizatorzy

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa jest nowoczesną instytucją kultury podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją Instytutu jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony...

Riksantikvaren (Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego)

Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego podlega norweskiemu Ministerstwu Środowiska i jest odpowiedzialna za zarządzanie zasobem zabytków architektury, stanowisk archeologicznych a także...

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl