Warsztaty w ramach projektu "DoM. Dziedzictwo obok Mnie" w Węgorzewie

W dniach 12-13 marca, w Węgorzewie odbyły się warsztaty w ramach projektu DoM. Dziedzictwo obok Mnie. Na warsztatach spotkali się przedstawiciele trzech gmin: Horyńca-Zdroju, Narola i Węgorzewa, oraz eksperci. Celem warsztatów było przygotowanie się do współpracy w projekcie, mającej zaowocować stworzeniem poradnika dla samorządów i scenariusza szkoleń, które w zamierzeniu mają być kierowane do każdej gminy w Polsce. Tworzenie poradnika i scenariusza szkoleń ma służyć optymalizacji zarządzania dziedzictwem lokalnym, które usprawni jego wykorzystanie w rozwoju społecznym i gospodarczym gminy przy jednoczesnym zapewnieniu warunków skuteczniejszej ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa.

Eksperci i przedstawiciele gmin wspólnie analizowali sytuacje lokalne, z punktu widzenia oszacowania zasobu zabytkowego, istnienia i wdrażania obowiązkowych i nieobowiązkowych dokumentów strategicznych i planistycznych, ocena kapitału społecznego i wykorzystania mechanizmu partycypacji społecznej, mocne i słabe strony systemu zarządzania dziedzictwem w gminach itp.

Równoległe warsztaty odbyły się 4-5 marca w Bergen (Norwegia), przy udziale przedstawicieli norweskich gmin uczestniczących.

Obydwa warsztaty są częścią etapu przygotowawczego projektu DoM, którego wyniki po analizie będą wykorzystane w etapie wdrożeniowym, wspólnym dla uczestników norweskich i polskich. Będą to dwa objazdy studyjne (w Polsce i Norwegii), podczas których uczestnicy w praktyce przećwiczą na warsztatach wnioski i efekty pracy przeprowadzonej na etapie przygotowawczym.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl