Relacja z Konferencji projektu DoM w Narolu

Dziedzictwo kulturowe to nie tylko przedmiot troski konserwatorów i historyków sztuki, to zasób, który odpowiednio zagospodarowany może dać korzyści gminie i jej mieszkańcom. 

 
7 czerwca 2016 roku, odbyła się w Narolu Konferencja podsumowująca projekt DoM – Dziedzictwo obok Mnie, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i norweski Riksantikvaren. W projekt zaangażowani byli burmistrzowie, wójtowie i pracownicy gmin z Polski (Narol, Horyniec-Zdrój i Węgorzewo) i z Norwegii (Eid, Fjell, Sund i Øygarden, Vågsøy). 
 
Projekt miał na celu wypracowanie metod wsparcia samorządów w ich roli zarządzających dziedzictwem kulturowym oraz podjęcie dyskusji na temat miejsca dziedzictwa w rozwoju lokalnym gminy, potrzebie jego ochrony i możliwościom wykorzystania: jako miejsc łączących mieszkańców, ciekawych turystycznie, ważnych w szeroko rozumianym rozwoju gminy. 
 
Dyskusje, w które byli włączeni także eksperci, pozwoliły na znalezienie argumentów przemawiających za ochroną dziedzictwa i jego mądrym wykorzystaniem. Dialog z samorządami już dał wymierne efekty: uczestniczący samorządowcy przyznają, iż dzięki projektowi zyskali większą wrażliwość na konieczność ochrony dziedzictwa, czego przykładem jest działanie Gminy Horyniec-Zdrój, we współpracy z Muzeum Kresów w Lubaczowie, które ma na celu uratowanie chałupy krytej strzechą w Wólce Horynieckiej – podsumowuje Anna Kozioł z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
 
Paulina Legutko-Kobus, ekspert projektu, dodaje: Dziedzictwo jest jednym z potencjałów rozwoju lokalnego i powinno być ujmowane w lokalnej polityce rozwoju. W czasie trwania projektu wypracowano modele zarządzania dziedzictwem w gminach. Zaproponowany model smart zakłada uwzględnienie lokalnej specyfiki dziedzictwa i dotychczasowych doświadczeń w zakresie zarządzania rozwojem. Takie podejście pozwala na skrojenie na miarę lokalnego systemu zarządzania dziedzictwem.
 
Efektem projektu są dwie publikacje – pierwszy w Polsce Poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach oraz książka Dziedzictwo obok Mnie – inspiracje do działań lokalnych, w której czytelnicy odnajdą dobre przykłady i ciekawe inicjatywy troski o dziedzictwo kulturowe, podejmowane w gminach polskich i norweskich uczestniczących w projekcie.
 
Poradnik ma na celu przeprowadzić czytelnika krok po kroku przez cały proces zarządzania lokalnym dziedzictwem. Znajdują się w nim wskazówki jak  identyfikować elementy lokalnego dziedzictwa, jak szacować ich wartość, jak je włączać w proces planowania rozwoju. Poradnik omawia prawa i obowiązki gminy związane z dziedzictwem, a także proponuje cały wachlarz metod i narzędzi, które mogą być pomocne przy rozwijaniu m. in. lokalnej przedsiębiorczości, partycypacji społecznej, edukacji. Poradnik podpowiada też gdzie szukać środków na działania przy zabytkach.  Dodatkowym atutem książki jest jej atrakcyjna forma wydawnicza – podkreśla Bartosz Skaldawski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
 
Efektem projektu są też badania społeczne dające informacje na temat tego co społeczeństwa w Polsce i w Norwegii sądzą o lokalnych zabytkach i tradycjach – czy są dla nich ważne, czy Polacy i Norwedzy są nimi zainteresowani, czy angażują się w jego ochronę? Badanie będzie podstawą serii wydawniczej opracowywanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl