Adaptacja cerkwi grekokatolickiej na Centrum Koncertowo Wystawiennicze w Narolu

Zachęcamy do zapoznania się z wystąpieniem Burmistrza Narola Stanisława Wosia na temat adaptacji cerkwi grekokatolickiej na Centrum Koncertowo Wystawiennicze w Narolu.

Centrum było miejscem, które odwiedził projekt w trakcie objazdu stydyjnego.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl