Konferencja pt. „Heritage counts – International conference on the economic, social, environmental and cultural impact of immovable heritage” w Belgii.

W dniach 3-6 lutego w Leuven w Belgii miała miejsce  konferencja pt. Heritage counts – International conference on the economic, social, environmental and cultural impact of immovable heritage. W trakcie konferencji zaprezentowano wyniki badań społecznych zleconych przez NID w 2011 roku oraz przedstawiono plany na kolejne badania społeczne, które będą realizowane w ramach projektu DoM – Dziedzictwo obok Mnie.

Konferencja zorganizowana została przez Międzynarodowe Centrum Konserwacji im. Raymonda Lemaire'a, partnera Międzynarodowego Centrum Kultury z którym współorganizuje międzynarodowy projekt pt. W Europie dziedzictwo się liczy. W stronę europejskiego indeksu dziedzictwa kulturowego. Celem projektu jest zebranie, analiza, skonsolidowanie oraz szerokie rozpowszechnienie istniejącego zasobu informacji na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na społeczeństwo, gospodarkę, kulturę i środowisko.

W trakcie konferencji przedstawiciele instytucji państwowych, instytucji kultury międzynarodowych projektów badawczych, lokalnych inicjatyw oraz akademicy przedstawiali swoje działania związane z poszukiwaniem społecznych i ekonomicznych argumentów na rzecz ochrony dziedzictwa. Przegląd badań oraz studiów przypadku był bardzo szeroki, dzięki czemu możliwe było zapoznanie się z wieloma metodami badawczymi oraz stanem badań dotyczących mierzenia oddziaływania dziedzictwa kulturowego na społeczeństwo, gospodarkę, kulturę i środowisko.

Wyniki badań NID publikowane są w raporcie pod linkiem: http://www.nid.pl/upload/iblock/472/472e646a7a6f116cb09105f922695509.pdf

Więcej informacji na temat konferencji oraz program na stronie organizatora: http://sprecomah.eu/rlicc/

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl