Unijny dokument strategiczny przyjęty! „W kierunku zintegrowanego podejścia do dziedzictwa kulturowego Europy”

Na stronach internetowych UE można zapoznać się z niedawno przyjętymi dokumentami ważnymi dla roli i miejsca dziedzictwa w polityce UE. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-854_pl.htm

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami: "Komunikat – W kierunku zintegrowanego podejścia do dziedzictwa kulturowego Europy oraz "Specjalne sprawozdanie – dziedzictwo w politykach UE"

 

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży powiedziała: „Europa musi wykorzystać w sposób maksymalny wewnętrzną wartość dziedzictwa kulturowego, jak i jego wartość gospodarczą i społeczną. Musi stać się centrum innowacyjności opartej na dziedzictwie, wykorzystać możliwości stworzone przez cyfryzację i promować naszą wiedzę w zakresie dziedzictwa na całym świecie. Należy zachęcać wszystkie państwa UE do tego, aby obiekty dziedzictwa kulturowego i muzea były otwarte na zwiedzających, wykorzystywały nowe techniki i technologie mające przyciągać ludzi, zwłaszcza młodych. Krótko mówiąc, musimy sprawić, aby historia ożyła. Cieszy mnie, że dziedzictwo w pełni skorzysta z silniejszego unijnego wsparcia przez następne siedem lat.”

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl