Informacja o projekcie DoM na stronie internetowej regionu Sogn og Fjordane

Gminy Eid i Vågsøy położone w regionie Sogn og Fjordane informują o udziale w projekcie DoM.

http://www.sfj.no/cmssff/cmspublish.nsf/%28$All%29/77C63A5EBF3E3D61C1257C920040E1B3?OpenDocument

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl