Zarządzenie dziedzictwem w Polsce

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją pt. "Wprowadzenie do systemu ochrony dziedzictwa w Polsce", która przybliża temat struktury systemu ochrony dziedzictwa w Polsce oraz zadań administracji publicznej w tym zakresie.


Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl