dr Paulina Legutko-Kobus

Paulina Legutko-Kobus, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierunek ochrona środowiska), doktor nauk ekonomicznych. Obecnie pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - adiunkt w Katedrze Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,  członek Komitetu Redakcyjnego periodyku naukowego MAZOWSZE studia regionalne, Sekretarz Zespołu problemowego ds. Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy prezydium PAN.

Badania naukowe dotyczą rozwoju lokalnego i regionalnego w kontekście konstytucyjnej zasady rozwoju zrównoważonego. Od 1998 roku zainteresowania naukowe łączy z pracą ekspercką w zakresie tworzenia dokumentów strategiczno-programowych gmin (w tym: koncepcji ekorozwoju, strategii rozwoju, planów rozwoju lokalnego, programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami). Trener prowadzący szkolenia i warsztaty dla gmin i powiatów  m.in. w ramach projektu Strategicznie dla Rozwoju (projekt systemowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) oraz Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST (projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Uniwersytetu Łódzkiego).

W projekcie DoM Dziedzictwo obok Mnie ekspert z dziedziny rozwoju lokalnego, do którego zadań należy analiza następujących zagadnień: ujmowanie dziedzictwa w lokalnej polityce rozwoju, dziedzictwo – czynnik, czy bariera rozwoju lokalnego, możliwości rozwoju lokalnego z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl