Ingunn Holm

Ingunn Holm,

Starszy Doradca, Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego,

Doktor archeologii z Uniwersytetu w Bergen, Norwegia

 

Biografia

W latach 1994 - 2001 pracowała w różnych administracjach okręgowych, odpowiadając za kwestie związane z Ustawą o dziedzictwie kulturowym, dotyczące dziedzictwa archeologicznego. Prowadziłam również sprawy z zakresu rozwoju obszarów miejskich i wiejskich związane z Ustawą dotyczącą planowania i budownictwa. Przez trzy lata pracowałam na Uniwersytecie w Bergen na stanowisku naukowym. Pracuję w Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego od 2007 roku.

 

Zawsze uważałam, że istotne jest przedstawienie wyników moich badań archeologicznych szerszej publiczności i od czasów studenckich do tej pory piszę artykuły popularnonaukowe. Jeszcze w czasach studenckich, a także później w pracy nad zarządzaniem dziedzictwem, wygłaszałam prezentacje i wykłady dla słuchaczy. Jako wykładowca Wydziału Archeologii na Uniwersytecie w Bergen nauczałam studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, wygłaszając wykłady oraz prowadząc przedmioty warsztatowe i polowe.

 

Posiadam różnorodne doświadczenie archeologiczne i uczestniczyłam zarówno w wykopaliskach jak i w badaniach zabytków z wszystkich okresów historycznych. Znam różne rodzaje krajobrazów wschodniej Norwegii oraz zabytki, które tam występują. Pracując na zachodzie i na północy Norwegii zdobyłam również pewną wiedzę o zabytkach występujących na tych terenach.

 

Obszar specjalizacji:

Mój obszar działań w projekcie obejmuje sposób wykorzystania Ustawy o planowaniu w ochronie dziedzictwa. W Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego brałam udział w pisaniu wytycznych w tej kwestii. Postrzegam ten projekt jako okazję do wypracowania pomysłów na usprawnienie naszych wytycznych dotyczących planowania i rejestracji lokalnej.

 

Jako badacz - archeolog, pracowałam nad dokumentowaniem i zachowaniem dziedzictwa archeologicznego lasów i obszarów wiejskich. Moje główne obszary badawcze dotyczyły wykorzystania utmark (nieużytek/ugór) oraz dziedzictwa kulturowego utmark. W szczególności interesuje mnie rozumienie ludzi i związki z Epoką Żelaza i Średniowieczem, analizowane na podstawie interdyscyplinarnych materiałów źródłowych. Zajmuję się również badaniami z zakresu zarządzania dziedzictwem i omówiłam niektóre z najbardziej popularnych koncepcji stosowanych przez norweski zarząd ds. dziedzictwa do potwierdzenia, że warto chronić zabytki i obszary. Pracowałam również z zabytkami rolniczymi na utmark oraz analizowałam systemy agrarne i ich wiek.

 

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl