Gunhild Berge Stang

Gunhild Berge Stang jest archeologiem, która zdobyła wykształcenie na Uniwersytecie w Bergen. Działa w Radzie Okręgowej Sogn og Fjordane od 2006 roku. Wcześniej pracowała dla Dyrektora ds. Kultury w gminie Bermanger. Stang posiada wieloletnie i szerokie doświadczenie w pracy w roli kierownika projektu zarówno w sektorze publicznym jak i w sektorze wolontariackim, a także dobre doświadczenie w zakresie procesów politycznych jako polityk. Doświadczenia z sektora wolontariackiego i publicznego, w połączeniu z działalnością polityczną dała Stangs dobrą wiedzę na temat administracji publicznej, procesów politycznych, mobilizacji i ogólnego rozumienia procesów. Stang pracowała również w dziedzinie dziedzictwa kulturowego jako zasobu biznesowego, komunikacji oraz ogólnego projektowania.

 

Od 2012 roku Stang pracuje jako kierownik projektu "Miejsscowe plany dziedzictwa". Głównym celem projektu jest wzmocnienie gmin w zarządzaniu i rozwoju sektora dziedzictwa kulturowego. Jej działalność polega na pomaganiu gminom w tworzeniu planów dziedzictwa. Jej praca wymaga ogromnych wysiłków, nie tylko w warstwie administracyjnej i politycznej, ale też tworzenia własności planu w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl