Jørn Hilmar Fundingsrud

Jørn Hilmar Fundingsrud


Wykształcenie:

Tytuł magistra urbanistyki, Szkoła Architektury i Projektowania w Oslo (końcowe zadanie pisemne nieukończone)

Instytut Norweski w Rzymie, Uniwersytet w Oslo: Historia sztuki: Wysoki Renesans we Włoszech (jeden semestr 2001)

Historia sztuki, Uniwersytet w Oslo (jeden semestr 1991)

Tytuł magistra architektury, Uniwersytet w Trondheim (1985)

Wykształcenie praktyczno-pedagogiczne dla nauczycieli na poziomie szkoły średniej, Uniwersytet Trondheim (trzy semestry, studia niestacjonarne, 1985)

Historia, specjalizacja: historia światowa 1940-70, Uniwersytet w Oslo (trzy semestry, 1978)

Wykształcenie rolnicze, szkoła rolnicza Kalnes, Sarpsborg, Norwegia (dwa semestry, 1976) 

 

Doświadczenie

Pracował zarówno w firmach prywatnych jak i państwowych, mniej więcej połowę kariery zawodowej w każdym z tych sektorów.

Firmy prywatne (biura architektoniczne, firma konsultingowa):  Asplan Viak AS, Sandvika, (1997 -98, konsultacje), Østre Linje Arkitekter, Askim i Mysen (1998 -2003, architektura), Arc Uno, Oslo (1986 -91, architektura), Kari Kyyhkynen Arkitektbyrå, Vasa, Finlandia (1983, architektura).

Instytucje publiczne (rządowe, gminne): Riksantikvaren / Dyrekcja ds. Dziedzictwa Kulturowego (1991 – 1997 i 2008 – nadal, instytucja rządowa), Statsbygg / Zarząd budownictwa publicznego i własności (2003 - 2008, instytucja rządowa), Byantikvaren i Oslo / Biuro ds. Dziedzictwa Kulturowego, gmina Oslo (1996, instytucja gminna), Sandaker videregående skole, gmina Oslo (1991 nauczyciel w szkole średniej, 1991).


 

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl