Aleksandra Chabiera

Aleksandra Chabiera – koordynatorka projektu, Główny Specjalista ds. Zarządzania Dziedzictwem w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. W latach 2009 – 2011 koordynatorka projektu Legalny i nielegalny obrót dobrami kultury. Platforma badawczo-edukacyjna wymiany doświadczeń w dziedzinie zapobiegania przestępstwom przeciw dziedzictwu kulturowemu, współredaktor naukowy publikacji „Stop przestępczości przeciwko dziedzictwu”, współautorka koncepcji i scenariusza pierwszych w Polsce badań społecznych dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec dziedzictwa. Udział w międzynarodowych grupach roboczych i sieciach, min. HEREIN (European Heritage Network – jako przedstawiciel Polski w imieniu NID), EVoCh (Economic Value of Cultural Heritage), prace na rzecz grupy refleksyjnej „ European Union and Cultural Heritage”. Prowadziła szkolenia dla uniwersyteckich klubów naukowych i Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych UAM „Ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym” w zakresie: komunikacja społeczna, projektowanie i zarządzanie projektami edukacyjnymi.

Współautorka merytorycznej, organizacyjnej i finansowej koncepcji projektu DoM, sprawuje nadzór nad jego realizacją, współpracuje z Partnerem norweskim, oraz opiekunem z ramienia MKiDN, ekspertami i uczestnikami. Czuwa nad finansami i organizacyjną stroną projektu.  Jest odpowiedzialna za nadzór merytoryczny i organizacyjny prac zespołu redakcyjnego nad poradnikiem dla gmin z zakresu zarządzania dziedzictwem oraz uczestniczy w pracach zespołu redakcyjnego odpowiedzialnego za publikację promocyjną.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl