Anna Kozioł

Anna Kozioł – absolwentka gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Nauk o zarządzaniu w Groupe Sup de Co Montpellier Business School. Słuchaczka Akademii Dziedzictwa w Krakowie, studiów podyplomowych Międzynarodowego Centrum Kultury z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działając na pograniczu dziedzictwa i ekonomii, związana zarówno z instytucjami finansowymi jak i kulturalnymi. Pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa na stanowisku specjalista ds. zarządzania dziedzictwem. Jej zainteresowania koncentrują się na tematyce wykorzystywania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczno-gospodarczym. Współautorka publikacji \"Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego. Raport z badań społecznych\", będącej pierwszą w Polsce analizą wyników badania społecznego nad postawami Polaków wobec różnych aspektów związanych z dziedzictwem kulturowym jak również analizą wpływu dziedzictwa kulturowego na procesy społeczno-gospodarcze.

W projekcie „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych” pełni rolę zastępcy koordynatora projektu, wraz z koordynatorem prowadzi codzienną pracę nad organizacyjną i finansową częścią projektu, współpracę z partnerem zagranicznym oraz ekspertami w projekcie. Odpowiedzialna jest również za opracowywanie koncepcji projektu oraz poszczególnych wydarzeń, koordynację prac związanych z przygotowywaniem badań społecznych, bierze udział w zespole redakcyjnym publikacji projektowych tj. publikacji promocyjnej oraz poradnika dla gmin z zakresu zarządzania dziedzictwem.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl