dr Iwona Liżewska

dr Iwona Liżewska - historyk sztuki, dr (specjalność: architektura i urbanistyka), w latach 1991-2005 pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, od 2005 w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, autorka publikacji i dokumentacji poświęconych problematyce dziedzictwa kulturowego i jego ochronie, („Tradycyjne budownictwo wiejskie Warmii i Mazur. Krajobrazy i formy regionalne,Olsztyn 2007' Kapliczki warmińskie, Olsztyn 2012; ), animatorka działań poświęconych problematyce krajobrazu kulturowego, inicjatorka  i współorganizatorka konkursu architektonicznego „Twój dom – dialog z tradycją“ autorka publikacji, od 2011 Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Olsztynie.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl