Eid

Eid kommune

 

Eid jest gminą usytuowaną w Nordfjord, w północno-zachodniej części Norwegii. W Eid mieszka 5950 osób, a od roku 2004 wzrost populacji jest stały i wynosi 3,4%.

 

Mieszkańcy Eid zatrudnieni są głównie w sektorze zdrowotnym, społecznym, handlu i branży budowlanej. Rolnictwo transport, elektrotechnika i automatyka są również istotnymi branżami w regionie.

Najbliższe lotnisko to Sandane, które oferuje połączenia z Oslo i Bergen. Komunikacja publiczna obejmuje także statki pasażerskie i autobusy.

Eid posiada olbrzymią ofertę w dziedzinie rekreacji: istnieje wiele lokalnych drużyn i boisk sportowych. Są tu dobre możliwości, jeśli chodzi o wędkarstwo, turystykę pieszą i jazdę na nartach, toczy się tu bujne życie kulturalne, jest opera, lokalny festiwal muzyczny, grupy teatralne itp.

W Nordfjordeid można odnaleźć ślady historii Norwegii od epoki Wikingów aż po dzień dzisiejszy. Drewniane domy są świadectwem naszej niedawnej historii, dawny poligon pamięta czasy XVII wieku, zaś osiedla i miejsca pracy w Myklebust – z jednym z największych norweskich grobów łodziowych – pozwalają poznać życie w Eid sprzed tysiąca lat i dowodzą, że Eid było ośrodkiem władzy w epoce Wikingów.

Kościół, dom oraz obszary pracy w Myklebust oraz dawne nadmorskie osiedla między Myklebust a Gjerde to najważniejsze zabytki w regionie.

Tłem dla charakterystycznej zabudowy mieszkalnej Nordfjordeid jest dawny poligon. Jest to najstarszy plac musztry w Norwegii, który był czynny już od XVII wieku. W XVIII oraz XIX wieku przyciągał on w te strony duże grupy ludzi, tworząc rynek dla usług rusznikarzy, rymarzy, szewców, piekarzy i innych rzemieślników.

 

Eid zdecydowało o opracowaniu planu dotyczącego dziedzictwa kulturowego dla gminy. Praca obejmuje rejestrację w zabytkowym obszarze w centrum Eid. Rejestracja i planowanie zostaną sfinalizowane najpóźniej do końca 2014. Gmina zmobilizuje różnych interesariuszy: przedsiębiorstwa wolontariuszy, zarządców dziedzictwa oraz gminę. W ramach tej pracy centrum Eid wprowadzono do rejestru Dyrekcji ds. Dziedzictwa Kulturowego.

Galeria


Galeria

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl