Gminy uczestniczące

Vågsøy Eid Fjell, Sund i Øygarden Węgorzewo Horyniec-Zdrój Narol
Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl