Działania

Czas Miejsce Nazwa działania
18-19.12.2013 Warszawa Spotkanie przygotowawcze
12-13.03.2014 Polska – województwo warmińsko-mazurskie Równoległe warsztaty
4-5.03.2014 Norwegia, Bergen Równoległe warsztaty
2-3.04.2014 Norwegia Spotkanie ewaluacyjne I
2-6.06.2014 Norwegia Objazd studyjny
20-24.10.2014 Polska, województwo podkarpackie Objazd studyjny
25-26.11.2014 Polska Spotkanie ewaluacyjne II
04.2015 Norwegia i Polska Badania społeczne
10.2015 Norwegia i Polska Wydanie podręcznika i publikacji z przebiegu projektu
2013 2014 2015

Badania opinii społecznej

W ramach projektu DoM przeprowadzono badanie społeczne w Polsce i  Norwegii. Miało ono na celu zebranie informacji pozwalających na poznanie opinii i postaw wobec dziedzictwa kulturowego...

Wydanie poradnika dla gmin o zrównoważonym zarządzaniem dziedzictwem oraz publikacji promocyjnych

Poradnik ma na celu wspomóc samorządy oraz wszystkie organizacje czy instytucje zaangażowane w sprawy lokalnego dziedzictwa. Publikacja przeprowadza czytelnika krok po kroku przez...

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl