Objazd studyjny w Norwegii

Opis

Informacje dotyczące objazdu


Opis

Wyjazd studyjny w Norwegii jest, dla ekspertów i uczestników, możliwością zapoznania się z systemem zarządzania dziedzictwem w gminach norweskich poprzez przedstawienie konkretnych studiów przypadków. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z różnymi miejscami dziedzictwa, spośród których każdy będzie ilustrował konkretne zaganienie lub wyzwanie związane z ochroną i wykorzystaniem dziedzictwa. Ważną częścią objazdu są dyskusje i warsztaty.Wyjazdy studyjne  są okazją do spotkania sie różnych grup interesariuszy, w tym lokalnych specjalistów ds. ochrony dziedzictwa i planistyki, przedstawicieli lokalnych władz oraz społecznosci, a ich celem bedzie ocena realiów funkcjonowania systemów zarządzania i ochrony dziedzictwa.

Informacje dotyczące objazdu

Plan objazdu studyjnego w Norwegii – opis miejsc

2-6 czerwiec 2014

DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych.

 

 

Poniedziałek, 2 czerwca: Gminy Fjell, Sund i Øygarden, Okręg Hordaland.


Tematy: Przedstawienie wybrzeża zachodniego, programu wizyty studyjnej i uczestników.

 

Muzeum Wybrzeża (Coastal Museum), Øygarden:

Muzeum prezentuje kulturę wybrzeża i przedstawia historię eksploatacji zasobów brzegowych. Muzeum prezentuje także historię okupacji tego obszaru podczas drugiej wojny światowej.

Fjell Festning:

Twierdza Fjell została zbudowana przez niemieckie siły okupacyjne podczas drugiej wojny światowej. Budowa rozpoczęła się późnym latem 1942 r. Twierdza była ważnym punktem w obronie wybrzeża Norwegii. Jej głównym zadaniem było zatrzymanie inwazji od strony morza na Bergen i była uznawana za najpotężniejszą twierdzę Europy Północnej.


Wtorek, 3 czerwca, gminy Fjell, Sund i Øygarden, Okręg Hordaland.


Tematy: Wykorzystanie wolontariuszy i lokalnego zaangażowania w zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

 

Muzeum Morza Północnego, Telavåg:

Podczas okupacji Norwegii podczas drugiej wojny światowej, miejscowość Telavåg odgrywała ważną rolę w tajnym ruchu po Morzu Północnym pomiędzy Norwegią a Wielką Brytanią. Wieś była również miejscem tragedii w Telavåg wiosną 1942 roku, podczas drugiej wojny światowej. W ramach odwetu za stawianie oporu, siły okupanta zniszczyły wszystkie budynki, zatopiły lub skonfiskowały wszystkie łodzie oraz zabrały cały inwentarz żywy. Wszyscy mężczyźni ze wsi zostali straceni lub zesłani do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Muzeum Morza Północnego w Telavåg (Nordsjøfartmuseet i Televåg) otwarto 26 kwietnia 1998 r. Wystawa stała Muzeum Morza Północnego dotyczy tragedii w Telavåg.

Knarrevik:

Wieś przemysłowa w gminie Fjell.

 

Środa, 4 czerwca: Gmina Municipality, Okręg Sogn i Fjordane.


Tematy: Ustawa o planowaniu i budowaniu, współpraca pomiędzy interesariuszami oraz tworzenie wartości w sektorze dziedzictwa.

 

Gmina Vågsøy:

Vågsøy to gmina leżąca w okręgu Sogn og Fjordane, w Norwegii. Miasto Måløy jest centrum administracyjnym gminy. Gmina ta obejmuje wyspę Vågsøy, kilka mniejszych otaczających ją wysp oraz część stałego lądu. Gmina Vågsøy to druga co do wielkości gmina rybacka w Norwegii. W tej gminie siedzibę ma jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwórstwa rybnego. 

Muzeum Wybrzeża, Vågsberget:

Vågsberget to jedno z wielu byłych punktów handlowych mieszczących się wzdłuż wybrzeża. Vågsberget oferował podróżnym osłonięty port i miejsce schronienia na noc. Przywilej handlowy był największą zachętą do tworzenia takich punktów handlowych. Właściciel Vågsberget otrzymywał wyłączne prawo do sprzedaży lokalnie pewnych towarów, często kupował, sprzedawał i przetwarzał ryby. Pierwszy znany punkt handlowy z przywilejem w tej lokalizacji pochodzi z końca siedemnastego wieku. Rola Vågsberget jako punktu handlowego zmniejszała się od lat pięćdziesiątych XIX wieku. Dziś Vågsberget to jeden z najlepiej zachowanych i najbardziej kompletnych kompleksem zabudowań gospodarczych i  handlowych na wybrzeżu na zachodzie Norwegii.

Torskangerpollen:

Nad zatoką noszącą taką samą nazwę leży wioska rybacka, będąca miejscem, w którym znajduje się wiele starych chałup i budynków rybackich. Pod koniec XIX i na początku XX wieku, w morzu w okolicy Vågsøy żyło bardzo wiele dorszy, co poskutkowało zwiększonym rozwojem i aktywnością w Torskangerpollen. W niewielkiej wiosce pracowało nawet 500 rybaków. Budynki wioski obejmowały zarówno hangary na łodzie jak i zakładów przetwarzających wątróbkę z dorsza.

Kannesteinen:

Miejsce dziedzictwa naturalnego. Przez tysiące lat fale oceanu uformowały skały w ich obecny kształt. Kannestein, lub Kamień Kanne, to dziś 4-5 metrowa skała o wąskiej podstawie.

Muzeum Rybołówstwa, Måløy:

Muzeum promuje kulturę wybrzeża oraz historię rybołówstwa wzdłuż wybrzeża. Muzeum znajduje się w siedzibie tymczasowej w Måløy. Trwają wysiłki w celu znalezienia nowej odpowiedniej lokalizacji oraz opracowania stosownego modelu zarządzania dla muzeum. Muzeum jest przykładem inicjatywy i inwestycji prywatnej w ochronę dziedzictwa lokalnego.

Latarnia Kråkenes:

Latarnia Kråkenes została zbudowana w 1906 roku i zautomatyzowana w 1986 r. Latarnia służy obecnie turystom jako miejsce noclegowe. Latarnia otoczona jest wodami morskimi i przypisuje się jej wiele rekordów pogodowych.

Hagevik Tønnefabrikk:

Fabryka beczek Hagevik została założona w 1904 roku i działała do 1986 roku. W 1994 fabryka stała się obszarem dziedzictwa kulturowego. Beczek używano do przechowywania solonych ryb z wielu punktów rybackich położonych wzdłuż wybrzeża. Po latach 50-tych XX wieku zasoby ryb zmniejszyły się, a w związku z tym zmniejszyło się również zapotrzebowanie na nowe beczki.

 

Czwartek, 5 czerwca: Gmina Eid, Okręg Sogn i Fjordane.


Tematy: Planowanie przestrzenne, mobilizacja i tożsamość lokalna, związek pomiędzy kulturą a naturą w zarządzaniu dziedzictwem.

 

Gmina Eid: 

Gmina Eid znajduje się w najdalej wysuniętej na północ części okręgu Sogn og Fjordane. Eid graniczy od zachodu z gminą Vågsøy. Wieś Nordfjordeid to punkt administracyjny gminy.

 

Spacer po wsi Nordfjordeid:

Kościół Eid (wieś Nordfjordeid):

Wieś Nordfjordeid miała kościół od średniowiecza. Obecny kościół zbudowano w 1849 r.

Eidsgata (główna ulica Nordfjordeid):

Obszar tradycyjnej drewnianej zabudowy Eidsgata został bardzo dobrze zachowany. Osiedle założono około 1860 roku a domy często funkcjonowały podwójnie, zarówno w roli mieszkań, jak i w roli miejsc pracy. Zabytkowe domy chronione są na mocy Ustawy o planowaniu i budownictwie (regulującej zmiany/modyfikacje zewnętrznych części budynków), natomiast Hotel Yris to zabytek na mocy Ustawy o dziedzictwie kulturowym. Latem ulica zamienia się w deptak.

Rundehåjen:

Rundehåjen to kopiec grobowy z okresu wikińskiego, datowany na koniec IX wieku. Grób zawierał statek (25m), który spalono w ramach ceremonii pogrzebowej.

Gamlebanken:

Stary budynek banku służy za miejsce wystaw, koncertów i informację turystyczną. Zarządzany jest przez wolontariuszy.

Eksersisplassen:

Eksersisplassen (poligon wojskowy), to duża otwarta przestrzeń pomiędzy rzeką Eid a centrum wsi. Historia działań militarnych na tym obszarze sięga XVII wieku, stanowiąc ważny czynnik dla rozwoju lokalnej społeczności w Nordfjordeid.

Sagasetra:

Rolnictwo zawsze odgrywało ważną rolę w gminie Eid. Farmy letnie (seter) dają rolnikom dostęp do dodatkowych pastwisk dla zwierząt gospodarskich.

 

 

 

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl