Spotkanie ewaluacyjne I w Oslo

Opis


Opis

Pierwsze spotkanie ewaluacyjne będzie miało miejsce w siedzibie Riksantikvaren w Oslo. Będą w nim uczestniczyli eksperci NID oraz Riksantikvaren. Celem spotkania jest podsumowanie  równoległych spotkań warsztatowych z uczestnikami z gmin: przedstawienie wyników ankiet oraz zaplanowanie na bazie wspólnych wniosków przebiegu dalszych działań w projekcie.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl