Równoległe warsztaty w Bergen

Opis


Opis

Równolegle do warsztatów w Polsce, odbędą się warsztaty dla uczestników z gmin norweskich oraz przedstawicieli Partnera norweskiego. Warsztaty mają również na celu zapoznanie uczestników z tematyką projektu, jego celów, założenień i planowanych działach. Ważną częscią warsztatu będzie uzyskanie informacji zwrotnych od przedstawicieli lokalnych społeczności uczestniczących w warsztatach dotyczących ich konkretnych potrzeb względem uczestnictwa w projekcie, jak również oczekiwań gospodarzy wobec zbliżającego się objazdu studyjnego w Norwegii. Ważną częścią warsztatów w Norwegii będzie przedstawienie istniejących już publikacji dedykowanych gminom, które mają pomóc im w skutecznej ochronie dziedzictwa lokalnego.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl