Równoległe warsztaty w Węgorzewie

Opis


Opis

Warsztaty równoległe zostaną przeprowadzone równolegle dla lokalnych uczestników w Norwegii i w Polsce i będą obejmować zapoznanie lokalnych społeczności z tematyką projektu, jego celów, założenień i planowanych działach. Eksperci przedstawią problematykę projektu tj. wyzwania i możliwości ochrony i wykorzystania dziedzictwa w rozwoju gminy. Ważną częscią warsztatu będzie uzyskanie informacji zwrotnych od przedstawicieli lokalnych społeczności uczestniczących w warsztatach dotyczących ich konkretnych potrzeb względem uczestnictwa w projekcie. Warsztaty będą zawierały również elementy szkoleniowe.

 

W Polsce warsztaty odbędą się w Węgorzewie.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl