Spotkanie przygotowawcze NID, RA

Opis


Opis

Spotkanie przygotowawcze ekspertów NID oraz Riksantikvaren w warszawskiej siedzibie Narodowego Instytutu Dziedzictwa inauguruje projekt zatytułowany „DoM – Dziedzictwo obok Mnie. Wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczności lokalnych”.

Polscy i norwescy eksperci w dziedzinie m.in. oceny wartości zasobów dziedzictwa, planowania przestrzennego, socjologii wsi, rozwoju lokalnego, partycypacji społecznej, rewitalizacji obiektów zabytkowych, mechanizmów zarządzania miejscem o szczególnym znaczeniu kulturowym, prawnego uwarunkowania ochrony dziedzictwa kulturowego w dokumentach sporządzanych przez samorządy - spotkali się by omówić systemy zarządzania lokalnym dziedzictwem w Polsce i Norwegii, przedstawić wstępne analizy gmin uczestniczących oraz rozpocząć prace nad scenariuszem warsztatów dla gmin i nad podręcznikiem.

Dziedzictwo obok Mnie

Narodowy Instytut Dziedzictwa

00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40

tel. (0-22) 826 02 39; (0-22) 826 93 52

fax. (0-22) 826 17 14

info@nid.pl